Ma 2023. 3. 28, kedd, Hajnalka napja van.
Holnap Gedeon napja lesz.

Jelenlegi hely

Gazdasági kérdések

VEZETÉS ALAPJAI
Ellenőrző kérdések
1. Milyen elemek alkotják a vezetés lényegét?
2. Mit értünk tanulási folyamaton a vezetésben?
3. Mi a különbség a manager és a vezető között?
4. Melyek a vezetés forrásai, jellemezze őket
5. Jellemezze az egyes vezetési szinteken tevékenykedő vezetőket.
6. Melyek a legfontosabb vezetői képességek?
7. írja le a vezetési specializációkat saját szervezetére vonatkozóan?
8. Mi a lényege és jelentősége a vezetői szerepfelfogásnak?
9. Jellemezze az emberek közötti szerepek tartalmát.
10. Jellemezze az információs ill. döntési szerepek tartalmát a vezetői munkában.
11. Ismertessen néhányat a klasszikus irányzat ma is érvényes tanításai közül.
12. Mik a főbb eredményei az emberközpontú irányzatnak?
13. Jellemezze az integrációs irányzatok jelentőségét a vezetői munka szempontjából.
14. Mi a lényege a "vidám atomnak"?
15. Milyen általános feladatai (funkciói) vannak a vezetőnek, jellemezze azokat.
16. Milyen feladatokat lát el a vezető szervezési funkciója keretében.
17. Hogyan határozza meg a vezetési funkciókat az akcióközpontú elmélet.
18. Soroljon fel néhányat a vezetői tevékenységek közül.

SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ADOTTSÁGOK, FELTETELEK
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen tényezők bírnak befolyással a szervezetre?
2. Mit értünk akció környezeten és melyek az alkotóelemei?
3. Soroljon fel néhányat a közvetett környezet alkotórészei közül és jellemezze hatásukat a szervezetre!
4. Mi a globalizáció lényege?
5. Soroljon fel néhányat a vállalkozás belső adottságai közül!
6. Jellemezze a horizontális és vertikális szerkezetet az irányításra gyakorolt hatás szempontjából.
7. A belső irányítási rendszernek melyek a részrendszerei?

VÁLLALKOZÁS
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen alapvető készségekre van szükség egy vállalkozás létrehozásához
2. Soroljon fel néhányat a vállalkozói tulajdonságok közül..
3. Jellemezze a vállalkozót és a managert, mutasson rá a különbségekre.
4. Milyen indítékai lehetnek a vállalkozóvá válásnak
5. Soroljon fel néhányat a vállalkozás beindításakor ül. működése során jelentkező főbb problémák, fenyegetések közül.

STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS VEZETÉS
Ellenőrző kérdések:
1.Jellemezze a környezet-stratégia-struktúra közötti összefüggéseket!
2. Mit jelent a stratégiai döntéshozatali folyamat és melyek a lépései?
3. Hogyan tipizálná a vállalati terveket, milyen szintekre tagolódhat a stratégia?
4. Ismertesse a stratégiai tervezési folyamat lépcsőit!
5. Mit jelent az erős és gyenge pontok vizsgálata a stratégiai tervezésben?
6. A stratégiai lehetőségek és fenyegetések mit jelentenek?
7. Jellemezze a stratégiai döntéshozatal alkotóelemeit!
8. MI a SWOT elemzés lényege és mi elkészítésének folyamata?
9. Milyen célt szolgálnak a portfolió módszerek?
10. Sorolja fel a BCG mátrix alapján követendő stratégiákat!
11. melyek az üzleti terv fő részei?
12. Ismertesse a tervfő részeit!
13. Mi az MBO rendszer lényege és melyek alapkategóriái?

PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL, HATÁSKÖR
Ellenőrző kérdések:
1. Határozza meg a probléma keletkezésének folyamatát.
2. Milyen módszerei vannak a döntési problémák ábrázolásának?
3. Mi a különbség a döntéshozatal statikus és dinamikus felfogás között?
4. Ismertesse a döntéshozatal részfolyamatait és mozzanatait.
5. Soroljon fel a döntés típusai közül néhányat.
6. Jellemezze a vezetői döntéshozatal összetevőit.
7. Mi a lényege a kielégítő döntéshozatal kategóriának?
8. Soroljon fel néhányat a döntéshozó típusok sorából.
9. Jellemezze a csoportos munkamódszereket a vezetői döntéshozatal nézőpontjából.
10. Melyek a csoportos döntéshozatal pozitív és negatív vonásai.
11. Milyen összefüggés van a feladat hatáskör felelősség között?
12. Mik a vezetői hatalom összetevői
13. Milyen előnyei vannak a hatáskör delegálásnak a vezető és a beosztott szempontjából?
14. Mit jelent a centralizáció és decentralizáció kombinálási gyakorlata a szervezeteknél ?
15. Milyen célra használható a döntésmátrix és mi a tartalma?

SZERVEZETI STRUKTÚRÁK
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen rendszeregységekből áll a piacgazdaságokban a vállalati szervezet.
2. Soroljon fel néhányat a tulajdonosi szervezet intézményei közül.
3. Ma különbség az angol és német tulajdonosi szervezet típus között?
4. Milyen összefüggés van a cél-szervezet-folyamatszervezet között?
5. Határozza meg a formális és informális szervezet jellemzőit.
6. Milyen kérdéseket tárgyalna a formális szervezet vizsgálatakor?
7. Mi a különbség az egy és többdimenziós szervezetek között?
8. Mondjon példát az egy ill többvonalas szervezetekre.
9. Milyen eszközei vannak a koordinációnak, mi helyes alkalmazásuk lényege?
10. Milyen összefüggés van a szervezetben a vonal és a törzskar között?
11. Sorolja fel a szervezetek összetevőit.
12. Az általános szervezetfelfogás milyen konfigurációkat ismer?
13. A mai korszerű szervezeteknek melyek a megjelenési formái?
14. Jellemezze az előnyök és hátrányok szempontjából a lineáris és a funkcionális szervezetet.
15. Jellemezze az előnyök és hátrányok szempontjából a divízionális szervezeteket.
16. Milyen formái léteznek a divizionális szervezetnek.
17. Mi a különbség a termék és projektorientált mátrix szervezetek között?
18. Mi a konszern és holding szerkezet lényege és milyen típusait különböztetné meg.
19. Mit értünk a szervezet dinamizálásán?
20. A projekt szervezetek milyen típusai ismeri?
21. Soroljon fel néhányat az informális szervezeti jellemzők közül.
22. A szervezeti kultúra hogyan jellemezhető?
23. Soroljon fel néhányat a hatékony szervezet jellemzői közül.

Kinek szól:

Lap tetejére