Skip to: site menu | section menu | main content

Összefoglaló

Informatika alapismeretek

Algoritmus-leíró eszközök

Az algoritmus szó eredete a koraközépkori arab matematikáig nyúlik vissza. Muhammad Ibn Músza Al-Hvarizmi csillagász, matematikus Kr.e. a IX. században élt a mai Üzbegisztán területén. A De Numero Indorum (A hindu számokról) című könyvén a pontatlan latin fordítás következtében neve Algorithmus-ra változott.

Ma az algoritmus szó nem a könyv írójának nevét idézi, hanem így hívnak minden, valamely módon és sorrendben végrehajtandó számolási eljárást a matematikában.

Folyamatábra

A folyamatábra segítségével a program folyamatát részletesen ábrázolni tudjuk.

 

Minden folyamatábra egy START szimbólumot tartalmaz. A START a kezdőszimbólum, ebből pontosan egy van minden folyamatábrában.
A STOP a folyamatábra záró szimbóluma. Ebből elvileg csak egy van, de többet is lehet használni.
Az értékadás szimbóluma.
Ki: output. A megadott kifejezés eredménye kiíródik a képernyőre.
Be: input. A megadott változók értékeit a program sorban bekéri a billentyűzetről.
Feltételes elágazás. Ha a megadott feltétel igaz, akkor az IGAZ ágon kell továbbhaladni. Ha a feltétel hamis, akkor a HAMIS ágon. Mindig két ág van. A rombusz belsejébe egy egyértelműen eldönthető logikai kifejezést kell írni.
Számlálós ciklus. A ciklusváltozó (i) felveszi a kezdőértéket, amennyiben ez kisebb vagy egyenlő, mint a végérték, az ismétlés ágon kell haladni. Mielőtt visszatérnénk a szimbólumba, a ciklusváltozó értéke automatikusan 1-gyel nő. Az ismétlés ágon kell elhelyezni a ciklusmag utasításait. Amennyiben a ciklusváltozó értéke meghaladja a végértéket, a ciklus futása befejeződik, és a másik ágon folytatódik a program végrehajtása.

vissza

Struktogram

Dobozolós módszer. Csak strukturált algoritmusok írhatók le segítségével. Hátrány, hogy előre kell dönteni a téglalap méretéről.

Az értékadás szimbóluma.
Input. A megadott változók értékeit a gép sorban bekéri a billentyűzetről.
Output. A megadott kifejezés eredménye kiíródik a képernyőre.
Feltételes elágazás. A megadott feltétel igaz értéke esetén a jobb oldali rész-blokkba zárt utasításblokk hajtódik végre. "Nem" esetén a bal oldali blokk utasításai hajtódnak végre. Az Igen és a Nem ágak felcserélhetők, ezért mindig jelölni kell, melyik melyik.
Számlálós ciklus.
Előltesztelős ciklus. Amíg a feltétel igaz, addig hajtja végre a ciklusmagot.
Hátultesztelős ciklus.

vissza

Leíró nyelv

Nincsenek szigorúan kötött szabályok, mivel nem egységes a kódrendszere. Nyelvi eszközökkel, mondatszerűen írjuk le a program-szerkezetet. Deklarációnál felsoroljuk, melyik változó, milyen típusú.

ALGORITMUS KEZD AKEZD
... ...
ALGORITMUS VÉGE AVÉGE
Értékadás v:=érték
Kiíratás ki: kifejezés
Beolvasás be: változólista
Elágazás HA feltétel AKKOR ... HVÉGE
Számlálós ciklus CIKLUS cv:=ké-től vé-ig ... CVÉGE
Előltesztelős ciklus

CIKLUS AMÍG feltétel ...

CVÉGE

Hátultesztelős ciklus

CIKLUS ...

AMÍG feltétel

 

Legfontosabb fogalmak:

folyamatábra, értékadás, input, output, számlálós ciklus, ciklusváltozó, struktogram, előltesztelős ciklus, hátultesztelős ciklus, leíró nyelv

Kérdések, feladatok:

Hasonlítsa össze a folyamatábra és a struktogram elemeit!

Melyik az a folyamatábra-szimbólum, amely csak egyszer fordul elő az ábrán?

Hogyan ábrázoljuk a ciklusokat folyamatábrával?

Hogyan működik a számlálós ciklus?

Mi a különbség az elől- és a hátultesztelős ciklusok között?

Struktogram esetén miből tudjuk, hogy értékadásról van szó?

Hogyan írjuk le leíró nyelvvel a feltételes elágazást?

Gyakorlati feladat:

Ábrázolja mindhárom algoritmus-leíró eszközzel az alábbi feladatot!

"Egy osztályban 27 tanuló érettségizett. Olvassuk be a tanulók egyéni átlagát! Számítsuk ki úgy az osztályátlagot, hogy az 1,5-nél gyengébben teljesítőket kihagyjuk!"

vissza