Skip to: site menu | section menu | main content

Összefoglaló

Informatika alapismeretek

Rendszeradminisztrációs feladatok

Egy rendszer elkészítésével még nem ér véget a munka. A rendszert problémamentesen működtetni kell, fenn kell tartani.

A rendszeradminisztrációs feladatok közé tartozik a felhasználók jogkörének optimális kialakítása, a rendszer működésének ellenőrzése, az illegális tevékenységek kiszűrése, észlelése.

 

Felhasználók, csoportok

Mivel egy hálózatban a felhasználók száma magas lehet, célszerű jogosultságok szerint csoportosítani őket. Így áttekinthetőbbé válik az adminisztráció, a hálózati jogok kezelése.

Felhasználók, csoportok:

Rendszergazda: korlátlan jogokkal rendelkezik a rendszer felett, minden rendszerszintű műveletet elvégezhet. Jogai nem korlátozhatók.

Szerver operátor: a helyi szerver erőforrásainak kezeléséhez való joggal rendelkezik.

Account operator: a felhasználók és a csoportok kezeléséhez való joggal bír.

Print operator: a nyomtatók megosztását kezelheti.

Biztonságimásolat-felelős: (backup operator) a merevlemezen található összes állományhoz és mappához hozzáférnek, ezeket menthetik más adathordozóra is, illetve a másolatból visszaállíthatják az eredetit, ha az megsérült.

Munkacsoport-felelős: (workgroup manager) a munkacsoportokat kezelheti.

Felhasználó: (user) a számítógép erőforrásait helyben és hálózaton keresztül elérheti.

Kiemelt felhasználók: (power user) több joggal rendelkezik, mint az egyszerű felhasználók. Kezelhetnek csoportokat, felhasználókat, erőforrásokat oszthatnak meg, de csak azokat a jogokat adhatják meg, amelyekkel ők is rendelkeznek. Ők a rendszergazda munkáját segítik.

Vendég: (guest) korlátozott jogokkal rendelkező felhasználó.

Legfontosabb fogalmak:
rendszergazda, szerver operátor, account operator, print operator, backup operator, workgroup manager, user, power user, guest
Kérdések, feladatok:
Hogyan csoportosíthatjuk a felhasználókat jogok szerint?
Kinek a jogai nem korlátozhatók?
Ki kezelheti a szerver erőforrásait?
Kit nevezünk korlátozott jogokkal rendelkező felhasználónak?

vissza

Naplózás

A biztonsági események naplózásával nyomon követhetők a felhasználók által elvégzett tevékenységek. A rendszergazda határozza meg, hogy milyen biztonsági eseményeket naplózzon a rendszer. A szükségtelen események naplózása csökkenti a rendszer teljesítményét.

Legfontosabb fogalmak:
naplózás
Kérdések, feladatok:
Milyen előnyei és hátrányai vannak a naplózásnak?

vissza

Felhasználói jogok

Helyi bejelentkezés: csak azok dolgozhatnak az adott számítógépen, akik ezzel a joggal rendelkeznek.

Gép elérése hálózatból: a felhasználó a hálózaton keresztül kapcsolódhat a számítógép megosztott erőforrásaihoz.

Távirányított rendszerleállítás: távoli rendszerfelügyelet esetén.

Rendszeridő megváltoztatása: a naplózott események sorrendjét is a rendszeridő határozza meg. A megváltozott idő az események nyomon követését is megnehezíti.

Szolgáltatók betöltése és törlése: a felhasználó a rendszer működése közben az eszközmeghajtó programokat elindíthatja, leállíthatja.

A naplózás felügyelete: az ezzel a joggal rendelkező felhasználók előírhatják az objektumokon végzett műveletek naplózását.

Tartalék másolat készítése fájlokról, mappákról: teljes joggal rendelkezők végezhetik ezt a feladatot.

Fájlok, könyvtárak helyreállítása: teljes joggal kell rendelkezni ehhez is.

Kérdések, feladatok:
Mikor lehetséges távirányított rendszerleállítás?
Mi az előnye a helyi bejelentkezésnek?
Milyen problémákat okozhat a rendszeridő megváltoztatása?
Kik készíthetnek tartalék másolatot egy fájlról?

vissza

Jogok, attribútumok

Általános jellemzők

A hozzáférési jogok felhasználónként és csoportonként is más-más lehet. Ezeket a rendszergazda szabályozza. A jogok csak NTFS partíción szabályozhatók, FAT partíción a sikeresen bejelentkezett felhasználónak teljes hozzáférési joga van.

Állományokhoz való hozzáférések

olvasás, végrehajtás, írás, törlés, engedélyek módosítása, nincs hozzáférés, módosítás, teljes hozzáférés.

Mappákhoz való hozzáférések

olvasás, végrehajtás, írás, törlés, engedélyek módosítása, nincs hozzáférés, listázás, hozzáadás, módosítás, teljes hozzáférés.

Példák :

  • Fájlok másolása esetén a forrásállományhoz legalább olvasási, a célmappához pedig módosítási jog szükséges.
  • Fájlok mozgatása esetén a forrásállományhoz is és a célmappához is módosítási jog szükséges.

Megosztási jogok

Nem bonthatók elemi jogokra, és a megosztott mappán belüli összes fájlra és alkönyvtárra is vonatkozik.

Beállítható jogok: teljes jog, módosítás, olvasás, nincs hozzáférés.

Attribútumok: írásvédett, archiválandó, rejtett, rendszer, tömörített

 

Legfontosabb fogalmak:
megosztási jog, attribútum
Kérdések, feladatok:
Milyen fájlrendszer esetén lehetséges a jogok szabályozása?
Mire vonatkoznak a megosztási jogok?

vissza

Jelszó

Ha egy felhasználó be akar lépni a hálózatba, rendelkeznie kell egy azonosító névvel, és jelszóval kell azonosítania magát. Mind a név, mind a jelszó néhány karakterből (általában 4-10) áll, amely alfabetikus és numerikus karaktereket tartalmaz, valamint megkülönbözteti a kis és nagy betűket.

Kérdések, feladatok:
Hogyan léphetünk be egy hálózatba?
Mi jellemző a felhasználói név és a jelszó megadására?

vissza