Skip to Content

Leonardo Da Vinci Program

A program célja a szakmai alap- és továbbképzés minőségének fejlesztése, valamint a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása és a szakképzés nemzetközi jellegének erősítése.
A kísérleti projekt új szakirányok kialakítására, tanterv- és tananyagfejlesztésre, tankönyvek, taneszközök és egyéb oktatási segédanyagok előállítására ad támogatást. A szaknyelvi projektek fontos szerepet töltenek be abban, hogy a szakképzésben érintettek felkészültek legyenek a nemzetközi munkakörnyezetbe történő beilleszkedésre és az idegen nyelvi kommunikációra.
A szakképzés területén nyert tapasztalatok minél szélesebb körben történő terjesztésére a nemzetközi hálózatok -, a szakképzés helyzetének európai szinten történő felmérésére, illetve a programban résztvevő államok szakképzési rendszerének tanulmányozására pedig a referenciaanyagok pályázatok kapnak támogatást.